การสร้าง google forms ทำแบบทดสอบ เมื่อผ่านแล้วมีเกียรติบัตรตอบกลับอัตโนมัติ

เมื่อเรียนแล้วได้เกียรติบัตรแบบนี้

โรงเรียนสตรีระนอง จัดทำ แบบทดสอบ Online รายวิชาวิทยาการคำนวณ เรื่อง “แนวคิดเชิงคำนวณ”

สามารถเข้าศึกษา และ ทำแบบทดสอบได้ที่
https://forms.gle/YzdWdSLczTLJmUnVA

เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่าง เข้าเรียนเนื้อหาล่วงหน้า ในสถานการณ์เชื้อไวรัส covid19 ระบาด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เมื่อนักเรียนผ่านการทำสอบ 80% จะได้รับเกียรติบัตร จากโรงเรียนสตรีระนอง (ดังตัวอย่าง) และเมื่อเปิดเรียน นักเรียนสามารถนำเกียรติบัตรมารับคะแนน รายวิชา “เทคโนโลยี” หน่วย “วิทยาการคำนวณ” เรื่อง “แนวคิดเชิงคำนวณ” ได้

#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#แบบทดสอบOnline
#วิทยาการคำนวณ
#แนวคิดเชิงคำนวณ

ใครสนใจสร้าง ไปลุยด้านล่างเลย

กำลังเป็นกระแสสำหรับการทำแบบทดสอบ online แล้วได้เกียรติบัตร เรามาสร้างกันเถอะครับ
Link เข้าเรียน การสร้าง google forms ทำแบบทดสอบ เมื่อผ่านแล้วมีเกียรติบัตรตอบกลับอัตโนมัติ (เกียรติบัตรรูปแบบของเราเอง สร้างจาก google slide และ canva)
https://www.loom.com/share/69f1065d885446c794fc16606f07fea9

Link สำหรับขอ รหัสผ่านเข้าศึกษา
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdR5ukNTckQ9MEWjExu6VhYocbRUzUwMtpbFPzx6c1J7F9-LQ/viewform?usp=sf_link

ภาพเพื่อพ่อ

แนะนำตัว​

แนะนำตัว

แนะนำตัวกันหน่อย

อาจารย์ธนายุส พิจยานนท์

ชื่อเล่น (ต่อ)

วันเกิด 30 มกราคม 2522

e-Mail : tanayus@hotmail.comtanayus@gmail.com

Tel : 09360514xx

ประสบการณ์สอน

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา (2544 – 2548)
 • ครูผู้ช่วยโรงเรียนกะเปอร์วิทยา (2548-2550)
 • ครู คศ.1 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา (2550-2553)
 • ครู คศ.1 โรงเรียนสตรีระนอง (2553 – 2556)
 • ครู คศ.2 โรงเรียนสตรีระนอง (2556 – ปัจจุบัน)

การเรียน

 • โรงเรียนอนุบาลระนอง (อนุบาล – ประถมศึกษา)
 • โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร (มัธยมศึกษาตอนต้น)
 • วิทยาลัยเทคนิคระนอง (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์)
 • โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิชาเอกเทคนิคคอมพิวเตอร์)
 • สถาบันราชภัฏภูเก็ต (ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา)
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ครุศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา)

ผลงาน

 • ได้รับรางวัล Master Teacher (ระดับภาคใต้) สาขา คอมพิวเตอร์และสอบผ่านระดับดีมาก (93 %)
 • เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมนักเรียนแข่งขันหุ่นยนต์ สสวท. ระดับประเทศ
 • ได้รับรางวัล Master Teacher (ระดับประเทศ) สาขา คอมพิวเตอร์ และสอบผ่านระดับดีมาก (82 %)